Archive

Thousands of documents and other historical items are stored Kulturhuset in the old bank vault, which is now used for the archives.
Leo Achrén. 1917 - 1994.
Leo Achrén. 1917 - 1994.
Materials are arranged according to standard archival practice.
The original materials for the archives were collected mainly through the efforts of Leo Achren, who went from village to village in Vörå, asking residents for old documents and other items they might have stored in their attic. He collected hundreds of documents from farms, private letters, and information about societies which were no longer in existence. 
Also including included in the items he collected were the lists of horses that were required to be given to the army during WWII. He found these lists lying on the ground near an old farmhouse that was being torn down.
Members of the association continue today to gather material for the archives.
The entrance into the old bank vault which now houses the Archive.
The entrance into the old bank vault which now houses the Archive.
Some of the materials in the Archive.
Some of the materials in the Archive.
 
 
Archive material                      ___   Year
Folkskollärare Arvid Nygård                                             1923-1950
Föreningen Folkhälsan i Vörå                                            1931-1948
Gamla länsmans- och veterinärgården                                1837-1872
Wörå Kvarn AB                                                                 1911-1924
Militiebostället Lillund i Mäkipää samt Mickel Thors       1734-1934
Vörå Andelsmejeri                                                           1900-1980
Metallgjutaren Gustaf Blomqvist                                       1875-1919
Bergby tjurförening                                                    1907, 1925-26
Kullas hemman i Rekipeldo                                                 1728-1840
Begravningsplatsen på Kangas                                               1935
Byggmästare Anders Lång                                                    1702
Fredrik och Augusta Sandås                                              1905-1921
Alfred Rosengrens skofabrik         
Johannes Holmström                                                           1944
Rökiö Biblioteksförening               
Eli Simons dikter         
Vörå Lotta Svärd                                                              1927-1946
Vörå Marthaförening                                                        1903-1982
Jörala by                                                     1773,1857,1891,1910-1930
Åldermannen i Kaitsor by och byns gemensamma handlingar 1903-1977
Mäkipää by                                                                      1791-1920
Miemois hemman                                                             1914-1955
Härtus hemman                                                               1846-1951
Ruths hemman                                                                 1846-1953
Koskeby tjurförening                                                       1918-1962
Biblioteksförening Myran                                                1920-1982
Läsecirkeln Aftonsällskapet i Bergby                               1920-1991
Nykarleby-Vörå lärarkrets                                              1929-1971
Alfred Ohls´ handlingar                                                   1907-1977
Selma Svenlins fotosamling            
Fanny Smeds fotosamling               
Johannes kamis fotosamling           
Sigfrid Bertlin, Rejplet by            
Eric Kamis 
Johannes Kamis          
Emil Kaustinen             
Johannes Storlund       
Släktforskningstidningar               
Vörå Lantmannagille     
Vörå Hemslöjdskola     
Wörå Handelscompani  
Hjalmar Hildén            
Hjalmar Wikman          
Wörå Hästförsäkringsförening      
Bergby dikningsprotokoll              
Grannasbackvägen       
AB Unionbanken          
Kungörelser (M Löfdahl)                
Kovik by    
Koskeby   
Miemoisby 
Lotlax by  
Rejpelt by 
 
Diverse enskilda personers arkiv:
Håkan Bäck
Bertel Holm                
Gustaf Blomqvist         
Evert Carlström          
Jacob Tegengren         
Släkten Lampell           
Albin Nickull              
Ida Grannas f Björkman                
Erik Pollar 
Johannes Bengs           
Olle von Troil