Föreningen

De sju grundande medlemmarna för föreningen. Fr v: Leo Achrén, Håkan Bäck, Runar Hagberg, Johannes Dalkar. Sittande fr v: Mayvor Grannas, John Långs, Brita Hägglöf.
De sju grundande medlemmarna för föreningen. Fr v: Leo Achrén, Håkan Bäck, Runar Hagberg, Johannes Dalkar. Sittande fr v: Mayvor Grannas, John Långs, Brita Hägglöf.
Vörå släkt- och hem- bygdsforskare r.f., mera känd som Vörå släktforskare grun- dades år 1981. Sju vö- råbor som var intres- serade av släktforsk- ning deltog i en kurs ordnad av Finlands Släktforskarförbund. Målet med den kursen var att ge deltagarna en möjlighet att söka i Finlands arkiv. Kursen var en tredagarskurs och på sista dagen grundade de Vörå släktforskare, och som modell för föreningen stod en liknande
 

förening i Vasa, Finland. Nu har förenin- gen mer än 70 medlemmar och de har sina möten i en egen byggnad, Vörå Kulturhus.

John Långs.
John Långs.
John Långs blev vald till ordförande. Han innehade denna post i 21 år. Nya medlemmar strömmade till och man hade sina första möten i ett litet rum i källaren på Kommungården.