Vörå Kulturhus

Släktforskarmöte i Vörå Kulturhus, Mars 2008.
Släktforskarmöte i Vörå Kulturhus, Mars 2008.
Två deltagare i en släktforskarkurs i Vörå Kulturhus. Hösten 2008.
Två deltagare i en släktforskarkurs i Vörå Kulturhus. Hösten 2008.
Interiör från Vörå Kulturhus.
Interiör från Vörå Kulturhus.

 

År 1990 lyckades föreningens ordföran- de John Långs från olika källor (Svenska Kulturfonden, Undervisningsministeriet, Riksdagen) samla ihop medel, som gjor- de det möjligt
Vörå Kulturhus.
Vörå Kulturhus.
för Vörå Släktforskare att köpa hälf- ten av den
gamla bank- byggnaden, som tidigare hade inhyst Helsingfors Aktiebank.

Så uppkom Vörå Kulturhus, där släktforskarna idag har sin hemvist.
.
Kulturhuset används för månadsmöten och kurser i släktforskning.