Vörå Emigrationscenter

Torbjörn Nikus sökande efter emigranters förfäder för en kund.
Torbjörn Nikus sökande efter emigranters förfäder för en kund.
Om du behöver hjälp med att hitta dina rötter i Fin- land, eller om du söker ättlingar till emigranter från Finland, kan Vörå Emicenter hjälpa dig. Vi kan hjälpa dig på svenska, finska och engelska. Vi har Vörå, Oravais, och Maxmo mikrofilmade kyrkböcker till vårt förfogande. Vi skaffar också fram information från andra försam- lingar, liksom också hjälp med översättning- ar. Vi hjälper personer, som söker ättlingar till emigranter, i synnerhet finländare, som emigrerade till USA.

 
                     

 

 


 
.
Emigrationcentrets hemsida:
.
           http://www.emicenter.fi