Styrelsen

Ordf Harry Södergård harry.sodergard@netikka.fi
Sekr Brita Hägglöf brita.hagglof@netikka.fi
Kassör May-Britt Audas may-britt@netikka.fi
Ralf Backman ralf.backman@netikka.fi
Torbjörn Nikus t.nikus@gmail.com
Thor Nordqvist thor.nordqvist@netikka.fi
Olof Påhls olof.pahls@netikka.fi
Ralf Toppar rtoppar@nettilinja.fi

Ansvarig för hemsidan tillsvidare är Helmer Södergård,
helmer.sodergard@netikka.fi eller helmer.sodergard@vaasa.fi
Ring vid problem med hemsidan till 040-5747597 eller
050-3876316. Tack!

 

 

Släktforskarsidan har samma epostadress
som Vörå Emigration Center in Finland, alltså 
Vörå Emigrationcenter i Finland.  (
www.emicenter.fi

.
. .
.