Membership

Ordförande Harry Södergård harry.sodergard@netikka.fi
Sekreterare Brita Hägglöf
brita.hagglof@netikka.fi
Kassör May-Britt Audas may-britt@netikka.fi
Berit Ahlnäs
Ralf Backman ralf.backman@netikka.fi 

Torbjörn Nikus t.nikus@gmail.com
Thor Nordqvist
thor.nordqvist@netikka.fi
Olof Påhls (suppleant) olof.pahls@netikka.fi
Ralf Toppar (suppleant) rtoppar@nettilinja.fi

.
<pict33>

Sekreterare Brita Hägglöf
Sekreterare Brita Hägglöf
Ordförande Harry Södergård
Ordförande Harry Södergård

 

Föreningen:
.
Vörå släkt- och hembygdsforskare r.f. har gemensam e-postadress med Vörå Emigrationscenter i Finland (www.emicenter.fi) , alltså

..

info@emicenter.fi

.

.  Ansvarig för sidan för tillfället: Helmer Södergård, helmer.sodergard@netikka.fi.