Arkivet

Leo Achrén. 1917-1994.
Leo Achrén. 1917-1994.
Bankvalvet används som arkiv för släktforskarna och också andra före- ningar. Tusentals gamla dokument är dokumen- terade och lagrade i säkert förvar. Arkivets material insamlades i tiderna främst av Leo Achrén. Han körde från by till by och begärde att Vöråborna skulle lämna in sina värdefulla dokument i arkivet i stället för att ha dem hemma på vinden. Han samlade in hundratals dokument och gamla brev i gårdarna. Han fick också protokoll från föreningar, som inte längre var aktiva. Bland papperen Achrén samlade in finns till exempel utskrivnings- protokoll för hästar till fortsättningskriget. Han hittade dem av en tillfällighet i en gård, som höll på att rivas.
Det gamla bankvalvet fungerar som en del av arkivet.
Det gamla bankvalvet fungerar som en del av arkivet.
Några av hyllorna i arkivet, som tidigare var bankdirektörens rum.
Några av hyllorna i arkivet, som tidigare var bankdirektörens rum.
 
Arkivmaterial                      _  __  _Årtal
Folkskollärare Arvid Nygård                                             1923-1950
Föreningen Folkhälsan i Vörå                                            1931-1948
Gamla länsmans- och veterinärgården                               1837-1872
Wörå Kvarn AB                                                                1911-1924
Militiebostället Lillund i Mäkipää samt Mickel Thors       1734-1934
Vörå Andelsmejeri                                                           1900-1980
Metallgjutaren Gustaf Blomqvist                                      1875-1919
Bergby tjurförening                                                       1907, 1925-26
Kullas hemman i Rekipeldo                                                1728-1840
Begravningsplatsen på Kangas                                              1935
Byggmästare Anders Lång                                                    1702
Fredrik och Augusta Sandås                                             1905-1921
Alfred Rosengrens skofabrik         
Johannes Holmström                                                           1944
Rökiö Biblioteksförening               
Eli Simons dikter         
Vörå Lotta Svärd                                                               1927-1946
Vörå Marthaförening                                                         1903-1982
Jörala by                                                       1773,1857,1891,1910-1930
Åldermannen i Kaitsor by och byns gemensamma handlingar 1903-1977
Mäkipää by                                                                        1791-1920
Miemois hemman                                                              1914-1955
Härtus hemman                                                                 1846-1951
Ruths hemman                                                                   1846-1953
Koskeby tjurförening                                                         1918-1962
Biblioteksförening Myran                                                  1920-1982
Läsecirkeln Aftonsällskapet i Bergby                                 1920-1991
Nykarleby-Vörå lärarkrets                                                1929-1971
Alfred Ohls´ handlingar                                                     1907-1977
Selma Svenlins fotosamling            
Fanny Smeds fotosamling               
Johannes kamis fotosamling           
Sigfrid Bertlin, Rejplet by            
Eric Kamis 
Johannes Kamis          
Emil Kaustinen             
Johannes Storlund       
Släktforskningstidningar               
Vörå Lantmannagille     
Vörå Hemslöjdskola     
Wörå Handelscompani  
Hjalmar Hildén            
Hjalmar Wikman          
Wörå Hästförsäkringsförening      
Bergby dikningsprotokoll              
Grannasbackvägen       
AB Unionbanken          
Kungörelser (M Löfdahl)                
Kovik by    
Koskeby   
Miemoisby 
Lotlax by  
Rejpelt by 
 
Diverse enskilda personers arkiv:
Håkan Bäck
Bertel Holm                
Gustaf Blomqvist         
Evert Carlström          
Jacob Tegengren         
Släkten Lampell           
Albin Nickull              
Ida Grannas f Björkman                
Erik Pollar 
Johannes Bengs           
Olle von Troil